Oferta INTERNET

Cennik łącz przewodowych / światłowodowych

Wszystkie usługi są bez limitów danych

T100

49,90 /mies.
 • Pobieranie 100Mbps
 • Wysyłanie 10Mbps
Zamów

T300

59,90 /mies.
 • Pobieranie 300Mbps
 • Wysyłanie 30Mbps
Zamów

T600

74,90 /mies.
 • Pobieranie 600Mbps
 • Wysyłanie 60Mbps
Zamów

T900

89,90 /mies.
 • Pobieranie 900Mbps
 • Wysyłanie 90Mbps
Zamów

Cennik łącz bezprzewodowych

Wszystkie usługi są bez limitów danych. Opłata końcowa bez dodatkowych opłat z tytułu utrzymania linni, dzierżawy routera, opłaty aktywacyjnej i instalacyjnej

W50

49,90 /mies.
 • Pobieranie 100Mbps
 • Wysyłanie 10Mbps
Zamów

W100

59,90 /mies.
 • Pobieranie 300Mbps
 • Wysyłanie 30Mbps
Zamów

W200

74,90 /mies.
 • Pobieranie 600Mbps
 • Wysyłanie 60Mbps
Zamów

W500

89,90 /mies.
 • Pobieranie 900Mbps
 • Wysyłanie 90Mbps
Zamów

Cennik łącz symetrycznych światłowodowych

Wszystkie usługi są bez limitów danych

TS100

1100 /mies.
 • Pobieranie 100Mbps
 • Wysyłanie 100Mbps
Zamów

TS300

1200 /mies.
 • Pobieranie 300Mbps
 • Wysyłanie 300Mbps
Zamów

TS500

1600 /mies.
 • Pobieranie 500Mbps
 • Wysyłanie 500Mbps
Zamów

TS1000

2000 /mies.
 • Pobieranie 1000Mbps
 • Wysyłanie 1000Mbps
Zamów

Oś Priorytetowa: Powszechny dostęp do szybkiego internetu "Działanie: 1.1 Weliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" Nr umowy: POPC.01.01.00-32-0238/16 Tytuł projektu: „Szerokopasmowy dostęp do Internetu w technologii światłowodowej w gminie Deszczno, Gorzów Wielkopolski, Santok - obszar nr POPC01_080054"

Oś Priorytetowa: Powszechny dostęp do szybkiego internetu "Działanie: 1.1 Weliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" Nr umowy: POPC.01.01.00-32-0237/16 Tytuł projektu: „Szerokopasmowy dostęp do Internetu w technologii światłowodowej w gminie Bogdaniec, Deszczno, Gorzów Wielkopolski, Kłodawa i Lubiszyn - obszar nr POPC01_080051".
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

VB Media © 2014 - 2020 VBmedia.pl | All rights reserved.